C. Raymond Davis

  • Glens Falls, NY, United States